POŠILJAOC

Ime i prezime / naziv
Adresa
Poštanski broj
v
Kontakt / Telefon / mob.
Email

PRIMAOC

Kompanija / ime i prezime
Ulica
Mjesto
v
Kontakt telefon
Email

PODACI O POŠILJCI

Vrsta pošiljke
v
Sadrzaj posiljke
v
Tezina
(u kg)
v
Rokovi urucenja
v
Osiguranje (vrijednost u KM)
Datum
v
Najavljeno vrijeme preuzimanja
 
Izračunaj okvirnu cijenu

 
Pošalji najavu