rezultatiKalkulator cijena

Unutrašnji promet
Međunarodni promet

           

 
napomenaIzračunNapomena:
Iznos cijene poštanskih usluga je informativan. Sve detaljnije informacije možete dobiti u najbližoj poštanskoj jedinici.

Standardi prijenosa predstavljaju okvirno, a ne garantovano vrijeme prijenosa međunarodnih pošiljaka od prijema do uručenja.
Standard prijenosa pošiljaka ne uključuje dan prijema pošiljke, dan kada pošta ne radi i vrijeme trajanja carinskog postupka u odredišnoj zemlji.